Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 2 luku 10 §1. REKISTERINPITÄJÄ
Byrodata -konserni;
Hämeentie 27, 00500 Helsinki, puh. 020 743 1100

2. REKISTERIN NIMI
Mustekasetti.comin asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakasrekisterin ylläpitäminen verkkokauppatilaajien ja/tai rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tarkoituksena asiakassuhteen hoitaminen henkilötietolain 8 §:n 6 kohdan perusteella.

Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, tilausseurannan toteuttamiseen, maksujen valvontaan, asiakassuhteen kehittämiseen ja asiakassuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä markkinointiin asiakkaan suostumuksen rajoissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja sen sallimissa rajoissa.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää asiakkaiden osalta seuraavat tiedot:
- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- tilaustiedot
- henkilötunnus laskutusasiakkaiden osalta henkilötietolain 3 luvun 13 §:n 2 momentin mukaisesti

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta konserniyhtiöiden (Byrodata Oy, Mustekasetti.com Finland Oy, Print-SuperStore Oü) ulkopuolisille tahoille.

6. SUOJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Kaikki Mustekasetti.com -sivuston kautta lähetettävät tiedot, tilaukset yms. viestit siirretään salatun yhteyden välityksellä SSL-protokollaa käyttäen. Tietoja säilytetään yhtiön palvelimilla, joille on pääsy vain henkilöillä, jotka tehtäviensä puolesta joutuvat käsittelemään tietoja. Muiden henkilöiden pääsy palvelimille on estetty salasanasuojauksella.

Mustekasetti.com Finland Oy Copyright © 2018